ekologiczne ogrzewanie

pompy ciepła

Wg OZC wychodzi mi EA 61,7kwh/m2rok - ale to pewnie jest znowu w druga stronę przesunięte, bo zaznaczyłem wszystkie możliwe mostki. Pompa ciepła jako urządzenie realizujące szereg przemian termodynamicznych działa najlepiej wtedy, gdy między dolnym źródłem (miejscem, z którego ciepło jest czerpane — może być to wymiennik gruntowy, woda pobierana z jeziora, albo powietrze atmosferyczne) a górnym źródłem (jest to obieg grzewczy, wymiennik do produkcji ciepłej wody użytkowej albo wymiennik podgrzewający nawiewane do pokoju powietrze) panuje jak najmniejsza różnica temperatur.

Oczywiście nie są to wartości takie jak w przypadku ogrzewania mieszkania prądem, ale są. Można przyjąć, że w sezonie grzewczym koszt ogrzewania 160 metrów kwadratowych powierzchni to około 200 - 400 zł miesięcznie.

W odniesieniu do wystandaryzowanych warunków pracy (temperatura parownika 0 °C = 273 K, temperatura skraplacza 50 °C = 323 K) daje to współczynnik efektywności pompy około 3,5, co oznacza, że ponad 70% dostarczonego przez pompę ciepła pochodzi z dolnego źródła, a reszta pochodzi z pracy spreżania.

W przypadku konieczności wygrzewania zasobnika ciepłej wody zazwyczaj używa się grzałki elektrycznej, która podwyższa temperaturę wody do 60 st. C. Jako uzupełnienie można zastosować inne źródło ciepła, np. kolektory słoneczne, ale trzeba mieć odpowiednią pompę ciepła - np. Vitocal 242-G, 343-G, 242-S.

Co zaś dotyczy całego procesu nabywczego, jeśli trafiamy do doświadczonej firmy, możemy mieć pewność, że nie zmarnotrawimy tam ani swojego czasu, ani tym bardziej pieniędzy, które przeznaczyliśmy na zakup pomp ciepła.

W przyszłości, gdy coraz większa część energii elektrycznej będzie pochodzić z odnawialnych źródeł, stosowanie pomp pompy ciepła ciepła będzie automatycznie zbliżać się do celu idealnego - korzystania tylko z odnawialnych źródeł energii.

W metodzie aktywnej dostarczenie energii elektrycznej i uruchomienie sprężarki powoduje odwrócenie kierunku przepływu czynnika roboczego, w wyniku czego pompa odbiera ciepło z budynku i przekazuje je do wymiennika gruntowego, tym samym ochładzając pomieszczenia.

Najwyraźniej dla inwestorów wybierających kotły na paliwa płynne ważniejsza od wydatków jest wygoda eksploatacji instalacji grzewczej - to właśnie oni przede wszystkim powinni zwrócić uwagę na możliwość zastosowania pompy ciepła do ogrzewania domu.

Katalizatory - substancje, które przez obniżenie energii aktywacji (chemicznej) zmieniają szybkość przebiegu reakcji katalizatory ujemne - inhibitory - zmniejszają szybkość zachodzenia reakcji, katalizatory dodatnie - zwiększają szybkość zachodzenia reakcji w organizmach żywych katalizatorami są woda i produkty jej dysocjacji oraz enzymy.

Wodne ogrzewanie podłogowe, jako alternatywa dla ogrzewania tradycyjnymi grzejnikami, stosowane jest w przypadkach, gdy dom jest zamieszkiwany stale, a źródłem ciepła jest kocioł gazowy lub pompa ciepła.

Komfortowetrwałenie zajmuje miejsca w domuma prostą i tanią instalacjębardzo łatwo się nim steruje, zarówno ręcznie, jak i automatycznie ze względu na dostępność energii elektrycznej nadaje się do niemal każdego domumożna je stosować na już istniejących posadzkachnie ma ryzyka zamarznięcia instalacji ani wycieku wodyz powodu wysokiego kosztu energii elektrycznej jego eksploatacja jest droga.duża bezwładność tego sposobu ogrzewania utrudnia szybkie dostarczanie ciepła do pomieszczeń, ale dzięki niskiej temperaturze powierzchni oddającej ciepło, rzadko spotyka się problemy z przegrzaniem pomieszczeń.od momentu włączenia ogrzewania do chwili, gdy podłoga jest ciepła, musi upłynąć pewien czas, minimum 30 minut, choć w niektórych przypadkach (np.

Ta pompa ciepła jest zbliżona swoją budową do klimatyzatorów i dlatego w układzie grzewczym mogą być zamontowane klimakonwektory pozwalające na grzanie w zimie i chłodzenie latem. Choć przy montażu tych urządzeń nie są wymagane odwierty, to ich cena wyjściowa jest znacznie wyższa niż w przypadku pomp gruntowych. Pompy ciepła Vitocal 200-G i Vitocal 300-G mogą wykorzystywać jako dolne źródło zarówno grunt jak i wodę.

Jeżeli podstawimy dane do wzoru łatwo zauważymy, że pompa jest tym bardziej efektywna im różnica między górnym a dolnym źródłem jest mniejsza. Są to wyliczenia dość teoretyczne nie uwzględniają wielu strat pośrednich, ale pokazują dobrze jeden trend im różnica temperatur większa tym pompa mniej wydajna. Tu przestroga dla osób planujących kupić najtańszą na rynku pompę powietrze woda (dolnym źródłem jest powietrze).

Pompa ciepła nie potrzebuje tradycyjnego paliwa, chociaż aby działała, musi czerpać prąd, czyli trzeba ją podłączyć do instalacji elektrycznej. Jednym z najpopularniejszych rodzajów pomp ciepła stosowanych w naszym klimacie są pompy typu grunt-woda, potocznie zwane gruntowymi. Dzięki tej informacji można w przybliżeniu określić, czy dysponujemy wystarczająco dużym terenem, aby zainstalować gruntową pompę ciepła.http://pl.wikipedia.org/wiki/Ogrzewanie